Fondsen

NL Woningfonds 1

NL Woningfonds 1 belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 110 appartementen, 18 garage-boxen, 31 parkeerplaatsen in een parkeergarage, 3 commerciële units en 2 opstelplaatsen op een dak voor antennes, verspreid over vijf plaatsen in Nederland: Drachten, Oldenzaal, Lochem, Hoogeveen en Didam. Voor de Beleggers in NL Woningfonds 1 wordt een stabiel verhuurrendement verwacht waarbij extra rendement kan worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. NL Woningfonds 1 is het eerste woninggerelateerde vastgoedfonds dat NL Woningfondsen, in samenwerking met Sectie5 Investments en Connect Invest, introduceert.

Deelname in NL Woningfonds 1 staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen. De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het Prospectus en sluit op 30 november 2018 of zoveel eerder of later als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, met als uiterste aanvangsdatum 15 januari 2019. De beleggingsbrochure met het inschrijvingsformulier en het door de AFM goedgekeurde prospectus is op te vragen bij Connect Invest. Het prospectus zal eveneens worden gepubliceerd op de website van Sectie5 Beheer BV

KENMERKEN NL WONINGFONDS 1

 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Fiscale status: Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties)
 • Deelname: vanaf € 25.000 (exclusief Emissievergoeding)
 • Aantal participaties beschikbaar: 370
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Inleg participanten: € 9.250.000
 • Hypothecaire financiering: € 12.300.000
 • Totale Financieringsbehoefte: € 21.550.000
 • Gemiddelde geschatte leegwaarde woningen € 187.000
 • Aankoopprijs woningen in % leegwaarde: 93%
 • Gemiddelde maandhuur per woning € 837
 • Verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement 4,8%*
 • Verwacht Gemiddeld rendement uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen: 6,0%*
 • Verwacht Gemiddeld totaalrendement: 6,3%*
 • Verwachte IRR: 5,7%
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf

Prospectus *

Inschrijfformulier **

Beleggingsbrochure

Essentiële-informatiedocument

*) Het prospectus wordt gebruikt overeenkomstig de toestemming tot het gebruik van de beheerder en de daaraan verbonden voorwaarden.
**) Vul het rode formulier aan de rechterzijde in.

De inschrijving van
NL Woningfonds 1 is gesloten!

Geïnteresseerd om te beleggen?

Meld u bij ons aan om met voorrang te worden geĆÆnformeerd over de volgende emissies.

Uw gegevens zullen verwerkt worden door Connect Invest B.V.

"Uw belegging Onze zorg!"

NL Woningfonds 1 Hoogeveen

Hoogeveen

NL Woningfonds 1 Drachten

Drachten

NL Woningfonds 1 Didam

Didam

NL Woningfonds 1 Lochem

Lochem

NL Woningfonds 1 Oldenzaal

Oldenzaal