Fondsen

NL Woningfonds 3

NL Woningfonds 3 belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 54 appartementen, 45 eengezinswoningen, 3 retailunits en 39 parkeerplaatsen in een parkeergarage verspreid over de plaatsen Apeldoorn (30 appartementen), Beuningen (45 eengezinswoningen) en Valkenswaard (24 appartementen en 3 retailunits en 39 parkeerplaatsen). De Beleggers in NL Woningfonds 3 ontvangen een stabiel verhuurrendement waarbij extra rendement wordt verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen, retailunits en parkeerplaatsen. NL Woningfonds 3 is het derde woning gerelateerde vastgoedfonds dat NL Woningfondsen, in samenwerking met Sectie5 Investments en Connect Invest, heeft geplaatst.

De plaatsing van dit fonds ad totaal ca € 21.775.000 aan vastgoed, is 1 juli 2020 afgerond.

KENMERKEN NL WONINGFONDS 3

 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Fiscale status: Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties)
 • Deelname: vanaf € 25.000
 • Aantal participaties beschikbaar: 411
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Inleg participanten: € 10.275.000
 • Hypothecaire financiering: € 11.500.000
 • Totale Financieringsbehoefte: € 21.775.000
 • Gemiddelde geschatte leegwaarde woningen € 209.210
 • Aankoopprijs woningen in % leegwaarde: € 90,29% (excl aankoopkosten)
 • Gemiddelde maandhuur per woning € 785
 • Verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement 4,2%
 • Verwacht Gemiddeld rendement uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen: 5,8%
 • Verwacht Gemiddeld totaalrendement: 6,7%
 • Verwachte IRR: 5,9% *
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf
*) Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Beleggen in NL Woningfonds 3 brengt risico's met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijs-, rente-, onderhouds-, fiscaal-, liquiditeits- en herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en langere looptijd van het fonds.

Reclame

De inschrijving voor
NL Woningfonds 3 is gesloten

Geïnteresseerd om te beleggen?

Meld u aan om met voorrang te worden geïnformeerd over de volgende emissies.

NL Woningfonds 3 wordt opgezet als een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zal onder toezicht vallen van en zal geregistreerd worden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus en het essentiële informatiedocument is te verkrijgen bij Connect Invest B.V. (Straatweg 90, 3621 BS Breukelen, telefoon: 0850- 47 75 53, www.connectinvest.nl en de beheerder van NL Woningfonds 3.

Uw gegevens zullen verwerkt worden door Connect Invest B.V.

"Uw belegging Onze zorg!"

NL Woningfonds 3 Apeldoorn

Apeldoorn

NL Woningfonds 3 Beuningen

Beuningen

NL Woningfonds 3 Valkenswaard

Valkenswaard

NL Woningfonds 2

NL Woningfonds 2 belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 60 appartementen, 24 parkeerplaatsen in een parkeergarage en 13 buiten parkeerplaatsen verspreid over de plaatsen Goor (24) en Tubbergen (36). De Beleggers in NL Woningfonds 2 ontvangen een stabiel verhuurrendement waarbij extra rendement kan wordt verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. NL Woningfonds 2 is het tweede woning gerelateerde vastgoedfonds dat NL Woningfondsen, in samenwerking met Sectie5 Investments en Connect Invest, introduceerde.

De plaatsing van dit fonds ad totaal ca € 10.870.000 aan vastgoed, is half november 2019 afgerond.

KENMERKEN NL WONINGFONDS 2

 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Fiscale status: Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties)
 • Deelname: vanaf € 25.000
 • Aantal participaties beschikbaar: 196
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Inleg participanten: € 4.900.000
 • Hypothecaire financiering: € 6.000.000
 • Totale Financieringsbehoefte: € 10.900.000
 • Gemiddelde geschatte leegwaarde woningen € 190.473
 • Aankoopprijs woningen in % leegwaarde: 85%
 • Gemiddelde maandhuur per woning € 774
 • Verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement 3,6%* 
 • Verwacht Gemiddeld rendement uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen: 6,2%* 
 • Verwacht Gemiddeld totaalrendement: 7,2%* 
 • Verwachte IRR: 6,5% 
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf

Prospectus *

Inschrijfformulier **

Beleggingsbrochure

Essentiële-informatiedocument

*) Het prospectus wordt gebruikt overeenkomstig de toestemming tot het gebruik van de beheerder en de daaraan verbonden voorwaarden.
**) Vul het rode formulier aan de rechterzijde in.
NL Woningfonds 2 Tubbergen

Tubbergen

NL Woningfonds 2 Goor

Goor

NL Woningfonds 1

NL Woningfonds 1 belegt in een gespreide woningportefeuille bestaande uit 110 appartementen, 18 garage-boxen, 31 parkeerplaatsen in een parkeergarage, 3 commerciële units en 2 opstelplaatsen op een dak voor antennes, verspreid over vijf plaatsen in Nederland: Drachten, Oldenzaal, Lochem, Hoogeveen en Didam. De Beleggers in NL Woningfonds 1 ontvangen een stabiel verhuurrendement waarbij extra rendement wordt verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. NL Woningfonds 1 is het eerste woning gerelateerde vastgoedfonds dat NL Woningfondsen, in samenwerking met Sectie5 Investments en Connect Invest, introduceerde.

De plaatsing van dit fonds ad totaal € 21.550.000 aan vastgoed, is eind december 2018 afgerond.

KENMERKEN NL WONINGFONDS 1

 • Juridische structuur: Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
 • Fiscale status: Transparant (belastingheffing bij houder van Participaties)
 • Deelname: vanaf € 25.000 (exclusief Emissievergoeding)
 • Aantal participaties beschikbaar: 370
 • Verwachte looptijd: zeven jaar
 • Inleg participanten: € 9.250.000
 • Hypothecaire financiering: € 12.300.000
 • Totale Financieringsbehoefte: € 21.550.000
 • Gemiddelde geschatte leegwaarde woningen € 187.000
 • Aankoopprijs woningen in % leegwaarde: 93%
 • Gemiddelde maandhuur per woning € 837
 • Verwacht jaarlijks Gemiddeld exploitatierendement 4,8%*
 • Verwacht Gemiddeld rendement uit Exploitatie en Verkoop Individuele Woningen: 6,0%*
 • Verwacht Gemiddeld totaalrendement: 6,3%*
 • Verwachte IRR: 5,7%
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf

Prospectus *

Inschrijfformulier **

Beleggingsbrochure

Essentiële-informatiedocument

*) Het prospectus wordt gebruikt overeenkomstig de toestemming tot het gebruik van de beheerder en de daaraan verbonden voorwaarden.
**) Vul het rode formulier aan de rechterzijde in.
NL Woningfonds 1 Hoogeveen

Hoogeveen

NL Woningfonds 1 Drachten

Drachten

NL Woningfonds 1 Didam

Didam

NL Woningfonds 1 Lochem

Lochem

NL Woningfonds 1 Oldenzaal

Oldenzaal