Hans Hage

Bankervaring
Woningspecialist
Trackrecord
 

Hans Hage heeft vanaf 1989 aan de wieg gestaan van de oprichting van het beleggingsproduct Woningmaatschappen in Nederland. Hij was tot eind 2016 mede verantwoordelijk als Fund Manager voor het initiëren, beheren en het uiteindelijk weer liquideren van fondsen met een totale omvang van ca ėėn miljard aan belegd vermogen bij Staalbankiers te Den Haag. Kortom een echte woningspecialist die met vele facetten van het vastgoed in aanraking is gekomen. Nadat de bank zijn activiteiten staakte is hij gezamenlijk met de senior Asset Manager Staalbankiers Gerdjan van Zanten de onderneming NL Woningfondsen gestart.

Hans Hage heeft een accountancy achtergrond en is zijn carrière in 1983 gestart bij Bouwer en Officier Accountants. Eind 1985 maakte hij de overgang naar Staalbankiers om daar de Interne Accountants Dienst te ondersteunen. Vanuit deze positie heeft hij mede nog functies bekleed binnen de adminsitratie van kasgeldvennootschappen en de leaseactiviteiten van de bank.

Hans Hage studeerde in 1983 af als bedrijfseconoom aan de H.E.A.O. te Den Haag.

NL Woningfondsen - C.V. Hans Hage