NL Woningfondsen

NL Woningfondsen is specialist op het gebied van woningbeleggingen en staat vermogende particuliere beleggers bij in dit specifieke segment van de vastgoedmarkt.

NL Woningfondsen werkt samen met Sectie5 Investments N.V. te Amsterdam. Sectie5 richt zich met name op beleggingen in winkels, winkelcentra met minimaal een supermarkt en zorgvastgoed. Het vastgoed is voornamelijk gestructureerd in beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. De fondsen opereren met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor verdere informatie over Sectie5 verwijzen wij naar hun website www.sectie5.nl

NL Woningfondsen richt zich op de acquisitie van verhuurde beleggingsportefeuilles in woningen ten behoeve van de structurering in Woningfondsen die worden beheerd door Sectie5 Beheer B.V. een dochter van Sectie5 Investments N.V. Sectie5 Investments is mede-initiatiefnemer van de woningfondsen. Daarnaast kent NL Woningfondsen een adviserende taak op het gebied van asset management en houdt zij toezicht op het externe beheerproces van lopende woningfondsen. NL Woningfondsen monitort het gehele beheerproces en adviseert de vergunninghouder Sectie5 Beheer gedurende de looptijd van het woningfonds.

Ten behoeve van het onder de aandacht brengen van plaatsing van te initiëren woningfondsen, werkt NL Woningfondsen samen met de dienstverlener Connect Invest B.V. te Breukelen. Voor verdere informatie over Connect Invest verwijzen wij naar hun website www.connectinvest.nl

Bent u geïnteresseerd om te beleggen in een woningfonds? Vul het formulier hiernaast in. Uw interesse wordt doorgeleid naar Connect Invest B.V. voor een juiste en volledige verwerking van uw wens. U ontvangt dan als eerste de informatie van nieuw te initiëren woningfondsen.

Woningfondsen

NL Woningfondsen

Eengezinswoningen

Eengezinswoningen hebben gemiddeld een hogere restwaarde en zijn minder gevoelig voor waarde fluctuaties dan appartementen. De verhuismobiliteit zal over het algemeen lager zijn dan bij appartementen e.e.a. wel sterk afhankelijk van de hoogte van de huur. Onderhoud is gemakkelijker individueel uit te voeren dan bij een appartementencomplex.

NL Woningfondsen

Appartementen

Doorgaans is de mutatiegraad bij appartementen hoger dan bij eengezinswoningen. Voorts is het verschil tussen de waarde van een appartement in verhuurde staat en de waarde bij vrije verkoop in het algemeen hoger dan bij eengezinswoningen. De administratie daarentegen met een Vereniging van Eigenaren behoeft meer aandacht.

Reclame

De inschrijving voor
NL Woningfonds 3 is gesloten

Geïnteresseerd om te beleggen?

Meld u aan om met voorrang te worden geïnformeerd over de volgende emissies.

NL Woningfonds 3 wordt opgezet als een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zal onder toezicht vallen van en zal geregistreerd worden bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). Het prospectus en het essentiƫle informatiedocument is te verkrijgen bij Connect Invest B.V. (Straatweg 90, 3621 BS Breukelen, telefoon: 0850- 47 75 53, www.connectinvest.nl en de beheerder van NL Woningfonds 3.

Uw gegevens zullen verwerkt worden door Connect Invest B.V.

"Uw belegging Onze zorg!"