Over ons

Over NL Woningfondsen

Wij, als deel van het toenmalige vastgoedmanagement van Staalbankiers N.V. hebben NL Woningfondsen B.V. opgericht. De vastgoedactiviteiten werden na ca 30 jaar bij de werkgever volledig beëindigd, terwijl wij nog onverminderd plezier in het vak hadden. Ons specialisme, het initiëren van Woningfondsen en het managen van het vastgoed voor voornamelijk particuliere investeerders is in de huidige marktsituatie tevens een sterk gevraagd product.

Over het algemeen zijn beleggingsportefeuilles in verhuurde woningen niet gemakkelijk te verkrijgen. Door het zorgvuldig, in ca 25 jaar opgebouwde netwerk is NL Woningfondsen, in samenwerking met Sectie5, in staat aantrekkelijke Woningfondsen aan te bieden, waarbij een deelnemer op zijn participatie een vergoeding, op de door hem in het fonds geïnvesteerde middelen, realiseert van gemiddeld circa 4,5 - 8% op jaarbasis (IRR). NL Woningfondsen werkt samen met goed bekend staande bedrijven zoals Sectie5, Connect Invest, Hoen Vastgoedbeheer, Rechtstaete fiscalisten en het Notariskantoor Voorneman Geenen.

Inmiddels is het eerste fonds “NL Woningfonds 1” ter grootte van € 21.550.000 geplaatst en operationeel.

NL Woningfondsen is ook in staat om perfect maatwerk te leveren op het gebied van het beheer en het management van de verkoop van woningen (uitponding).

NL Woningfondsen - Over Ons

Referentiefondsen

De initiatiefnemers van NL Woningfondsen hebben, als werknemers van Staalbankiers N.V. te Den Haag, vanaf de start van het eerste Woningfonds op 15 februari 1989, 41 Woningfondsen geïnitieerd met een totale omvang van ruim 994 miljoen euro. Globaal betrof dit circa 10.000 eenheden.

Het kleinste Woningfonds betrof 1,5 miljoen en de grootste 140 miljoen. Van de 41 Woningfondsen zijn 37 fondsen succesvol afgesloten en een 4-tal Woningfondsen ondergebracht bij een opvolgende beheerder. Het gemiddeld geprognotiseerd rendement was 7,8% op jaarbasis. Het werkelijk rendement bedroeg gemiddeld 20,4% op jaarbasis, waarbij de aantekening moet worden gemaakt dat de woningmarkt zich in Nederland explosief heeft ontwikkeld sinds de startdatum.

De inschrijving van
NL Woningfonds 1 is gesloten!

Geïnteresseerd om te beleggen?

Meld u bij ons aan om met voorrang te worden geïnformeerd over de volgende emissies.

Uw gegevens zullen verwerkt worden door Connect Invest B.V.

"Uw belegging Onze zorg!"